NO EN Logg inn

SPE Reservoir Evaluation and Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

SPE Reservoir Evaluation and Engineering

p-ISSN:

1094-6470         Periode: [1998 .. ]

e-ISSN:

1930-0212         Periode: [1998 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onepetro.org/ree

Forlag:

Society of Petroleum Engineers

ITAR-kode:

13224

NPI Fagfelt:

Anvendt geologi og petroleumsfag
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-19
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.5 5.7577
2019 2 3.0411 15.3457
2018 2 2.0714 10.3058
2017 2 0.5333 3.5933
2016 2 0.3333 2.2517
2015 2 1.3667 8.3688
2014 2 0.5583 1.6749
2013 2 1.0 3.0
2012 2 1.75 5.25
2011 2 0.0 0.0
2010 2 2.16 6.48
2009 2 2.08 6.24
2008 2 2.53 7.59
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.333 0.999
2005 1 0.25 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.