NO EN Logg inn

FEMS Microbiology Letters

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

FEMS Microbiology Letters

p-ISSN:

0378-1097         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1574-6968         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://academic.oup.com/femsle

Forlag:

Oxford University Press

ITAR-kode:

8567

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0385 2.0401
2018 1 1.3678 2.3257
2017 1 0.5833 1.4006
2016 1 1.1111 1.366
2015 1 0.25 0.5774
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.46 1.46
2011 1 2.33 2.33
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.99 0.99
2008 1 3.11 3.11
2007 1 0.583 0.583
2006 1 1.528 1.528
2005 1 3.64 3.64
2004 1 2.05 2.05
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.