NO EN Login

European Papers (EP)

Bibliographic Information

International Title:

European Papers (EP)

e-ISSN:

2499-8249         Period: [2016 .. ]

Language:

English

Country of publication:

Italy

URL:

http://europeanpapers.eu/en

Publisher:

Vincenzo Cannizzaro

ITAR Code:

1027611

NPI Scientific Field:

Law

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 2
2021 1
2020 1 2.0 2.4142
2019 1 1.5 1.9192
2018 1 1.5 1.9192
2017 1 1.0 1.0
2016 1 2.0 2.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Jeg nominerer også European papers til nivå 2. Til tross for at det er et ganske ungt tidsskrift har det etablert seg helt i toppskjiktet blant tidsskrifter innen europarett. Blant open access-tidsskrifter er det utvilsomt det beste. Tidsskriftet har kunnet etablere seg så raskt ved at redaksjonen består av verdensledere forskere på europarett, hvorav flere av disse sitter eller har sittet som redaktører i andre tidsskrifter på nivå 2. Særlig med tanke på 2020-rundens fokus på open access-tidsskrifter fremstår en nivåheving av European Papers som en nødvendighet.
Jeg vil legge til European Papers til Nivå 2. Tidsskriftet er blant de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere. Den er elektronisk og open access, Det har en meget sterk faglig redaksjon og det høyeste nivå på sin fagfellevurdering. Det er hyppig sitert og rangerer helt klart meget høyt blant fagfeller internasjonalt.
Jeg vil legge til European Papers til Nivå 2. Tidsskriftet er blant de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere. Den er elektroniske og open access,
Nivå 2 skal i utgangspunktet være begrenset til publiseringskanaler (vitenskapelige tidsskrifter, serier, årbøker og bokutgivere) som:

I. oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere

II. til sammen utgir omlag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner.


Les mer om nivå 2.


Fokus ved årets nominering:

Ved årets nominering ønskes tilbakemelding med forslag til kanaler:

* Som bør tas inn på eller ut av nivå 2

* Som bør tas ut av listene over nivå 1 og 2 fordi de ikke er vitenskapelige, har skiftet navn eller er nedlagt

* Som er tilknyttet feil fag og bør knyttes til et annet fag

Det er anledning til å foreslå kanaler til nivå 2 som tilhører nabofag eller tverrfaglige sammenhenger. Avklaring med de aktuelle fagorganer gjøres av Publiseringsutvalget


Det nasjonale publiseringsutvalget ønsker i år et spesielt fokus åpne (open access) tidsskrifter. Vedlagte er en liste over åpne tidsskriftskanaler innen rettsvitenskap. Det er ønskelig at det gjøres en vurdering av:

- Om det finnes gode åpne tidsskrifter som er aktuelle for nivå 2

- Om det er kanaler som vurderes som useriøse (røvertidsskrifter)

- Samtidig ber vi om hjelp til å identifisere tidsskrifter i deres fagfelt som Norge har en organisatorisk tiknytning til slik at det er nærliggende å påvirke en omlegging til åpen tilgang. Ellers nomineres åpne tidsskrifter på samme måte som tradisjonelle kanaler.Publiseringsutvalget for juridiske fag ønsker i år også en særskilt evaluering av tidsskrift innen strafferett og kriminologi. Disse fagmiljøene vil få egen informasjon om dette. Over de neste årene er målet at alle fagmiljøene skal inviteres til en særskilt evaluering av de mest anerkjente tidsskriftene innenfor eget fagfelt.
Jeg nominerer "European Papers" på nivå 2. Tidsskriftet er utvilsomt det beste internasjonale Open Access tidsskriftet innenfor europarett. Det er også et ledende tidsskrift om alle internasjonale tidsskrifter innenfor europarett vurderes under ett. Tidsskriftets redaksjon består av verdensledende professorer i europarett, bredt sammensatt fra en rekke ulike europeiske land og universiteter. Alle disse redaktørene er også redaktører i lukkede EU-rettslige tidsskrifter på nivå 2. Enkelt sagt er European Papers det ledende initiativet i Europa når det gjelder open Access for europeisk forskning. Tidsskriftet har også nylig mottatt et Jean Monnet grant. Dette henger høyt i europeisk forskning og blir kun gitt ledende professorer og publikasjoner. Disse midlene vil ytterligere bidra til å befeste og høyne tidsskriftets status.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.