NO EN Logg inn

International Journal of Andrology (Nedlagt 2012, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Andrology

p-ISSN:

0105-6263         Periode: [1978 .. 2012]

e-ISSN:

1365-2605         Periode: [1978 .. 2012]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652605

Etterfølgere:

Andrology

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

European Academy of Andrology

ITAR-kode:

9351

NPI Fagfelt:

Generell medisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2012 2 0.92 2.76
2011 2 0.92 2.76
2010 2 0.26 0.78
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.5 0.5
2007 1 0.06 0.06
2006 1 1.505 1.505
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.6 0.6
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.