NO EN Logg inn

Jinshu Xuebao (Nedlagt 1959, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Jinshu Xuebao

Internasjonal tittel:

Acta Metallurgica Sinica

p-ISSN:

0412-1961         Periode: [1956 .. 1959]

Språk:

Kinesisk

Utgiverland:

Kina

URL:

http://www.ams.org.cn/amse/amse.asp

Etterfølgere:

Acta Metallurgica Sinica (English Letters)

Utgiver:

Yejin Gongye Chubanshe

ITAR-kode:

6241

NPI Fagfelt:

Materialteknologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.