NO EN Logg inn

FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk

e-ISSN:

1890-9515         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Norge

URL:

https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk

Utgiver:

OsloMet - Storbyuniversitetet

ITAR-kode:

1017387

NPI Fagfelt:

Arkitektur og design
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 16.5 17.1229
2019 1 6.5 7.3131
2018 1 13.1 13.9449
2017 1 3.0 2.4142
2016 1 3.0 3.0
2015 1 8.0 8.0
2014 1 10.0 9.4
2013 1 7.0 7.0
2012 1 5.75 5.5
2011 1 10.0 8.0
2010 1 9.33 2.25
2009 1 9.0 7.0
2008 1 5.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.