NO EN Logg inn

Trends in Ecology & Evolution

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Trends in Ecology & Evolution

p-ISSN:

0169-5347         Periode: [1986 .. ]

e-ISSN:

1872-8383         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

13573

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-16
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-12
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.4833 3.4758
2019 1 0.2843 0.9227
2018 2 0.7051 5.058
2017 2 1.0897 7.1644
2016 2 0.2095 2.8529
2015 2 1.1352 6.0966
2014 2 0.0667 0.2001
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.17 0.51
2011 2 0.7 2.1
2010 2 0.78 2.34
2009 2 0.34 1.02
2008 2 1.77 5.31
2007 2 0.0 0.0
2006 2 1.0 3.0
2005 2 2.93 7.29
2004 2 1.5 4.5
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.