NO EN Logg inn

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

p-ISSN:

1003-6326         Periode: [1991 .. ]

e-ISSN:

2210-3384         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Kina
Nederland

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/1[..]

Forlag:

Elsevier

Utgiver:

Central South University of Technology

ITAR-kode:

13517

NPI Fagfelt:

Materialteknologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-19
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-16
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.25 0.65
2017 1 1.875 2.4474
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 6.2435 6.2435
2013 1 0.0 0.0
2012 1 5.7 5.7
2011 1 0.6 0.6
2010 1 4.2 4.2
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 1.0 1.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.