NO EN Logg inn

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics

p-ISSN:

0360-3016         Periode: [1975 .. ]

e-ISSN:

1879-355X         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.elsevier.com/locate/ijrobp

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

9506

NPI Fagfelt:

Onkologi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-15
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-03-25
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.55 1.2492
2019 1 0.4139 1.3699
2018 1 0.5375 1.0537
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.25 0.7506
2015 1 0.1 0.5307
2014 1 0.125 0.125
2013 1 0.7683 0.7683
2012 1 1.0 1.0
2011 1 1.1 1.1
2010 1 1.1 1.1
2009 1 1.77 1.77
2008 1 1.31 1.31
2007 1 1.177 1.177
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.42 0.42
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.