NO EN Logg inn

Journal of Forest Economics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Forest Economics

p-ISSN:

1104-6899         Periode: [1995 .. ]

e-ISSN:

1618-1530         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Sverige

URL:

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescri[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

4552

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-18
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 1.1667 2.5626
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.6667 0.6667
2013 1 2.6667 2.6667
2012 1 0.57 0.57
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.5 0.5
2009 1 1.33 1.33
2008 1 0.167 0.167
2007 1 2.997 2.997
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.5 0.5
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.