NO EN Logg inn

Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

p-ISSN:

2194-1017         Periode: [2013 .. ]

e-ISSN:

2194-1009         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.springer.com/series/10533

Forgjengere:

Springer Proceedings in Mathematics

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1024003

NPI Fagfelt:

Matematikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-05
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 4.0 4.6927
2019 1 1.0 1.6698
2018 1 4.7833 5.9819
2017 1 2.1667 2.5307
2016 1 1.75 3.0506
2015 1 5.25 7.8152
2014 1 6.0 6.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.