NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (FFEMS)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (FFEMS)

p-ISSN:

8756-758X         Periode: [1985 .. ]

e-ISSN:

1460-2695         Periode: [1985 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14602695

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

8557

NPI Fagfelt:

Maskinteknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-09-09
Wiley-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 5.875 26.8535
2019 2 7.2512 35.1723
2018 2 3.9667 25.884
2017 2 2.0179 13.9294
2016 1 0.5774 1.9263
2015 1 1.5 1.7071
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.6667 1.6667
2012 1 0.67 0.67
2011 1 0.67 0.67
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 1.0
2007 1 0.75 0.75
2006 1 0.66 0.66
2005 1 0.81 0.81
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures (FFEMS) journal has been considered as “Level 2” according to NSD. However, their reviewing process takes a considerably short period compared with other “Level 2” journals. It is suspicious about their reviewing process because usually most of the expert reviewers are busy and generally take more than the assigned time period to provide constructive reviews. I have given an example of such published articles, which have been taken considerably a short time duration.
Example 1, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ffe.13193,
The paper has been;
• Received 19th of December
• Revised 25th of December
• Accepted 27th of December
Example 2; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ffe.13156
The paper has been;
• Received 16th of September
• Revised 25th of October
• Accepted 28th of October
I have recently heard that there are cases of author creates bogus email accounts for proposed reviewers. i.e. https://publicationethics.org/case/author-creates-bogus-email-accounts-proposed-reviewers. I am not sure that it is the exact reason of such a fast reviewing process for example 1 and example 2. To increase research credibility and minimize unethical practices, I would greatly appreciate if you can investigate the affiliations and emails of the blind reviewers used by FFEMS to review example 1 and example 2. Also, reconsider and reevaluate the suitability if it is really suitable as LEVEL 2 journal. My recommendation is to make a through reevaluation. I also noticed that main editorial is from China. Making open access involves financial contributions, we need to make very careful investigation.
However, we have had very good experience with some open access journals in which they take considerable time 2-3 months to review with very good blind reviews. My main question: I am an associate editor to ASME OMAE journal. I my self find very difficult reviewers to get the reviewing done within 3 months. Some occasions it take about 12-16 months to get first, second and/or third review. A PhD student’s article accepting within a short duration makes significantly suspicious. Some of the PhD students approached me and highlighted this issues related to FFEMS. Hence, to develop trust and ethical practices among PhD students and research itself, we may have take a closer look on this matter.
Please follow the link below:
https://www.letpub.com/index.php?journalid=2815&page=journalapp&view=detail
Average Duration of Peer Review * Authorized Data from Publisher: Data from Authors: Sort of slow, 4-8 Week(s)
Competitiveness * Data from Authors: Easy

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.