NO EN Logg inn

Menopause International (Nedlagt 2013, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Menopause International

p-ISSN:

1754-0453         Periode: [2007 .. 2013]

e-ISSN:

1754-0461         Periode: [2007 .. 2013]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.rsmpress.co.uk/mi.htm

Etterfølgere:

Post Reproductive Health

Utgiver:

Royal Society of Medicine Press Ltd.

ITAR-kode:

1006643

NPI Fagfelt:

Gynekologi og obstetrikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.143 0.143
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.