NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Ecotoxicology and Environmental Safety

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Ecotoxicology and Environmental Safety

p-ISSN:

0147-6513         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1090-2414         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0[..]

Forlag:

Academic Press

ITAR-kode:

8201

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Elsevier-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Chr. Michelsens Institutt
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Lovisenberg diakonale høgskole
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Tannhelsetjenestens kompetansesentre
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.5833 4.3363
2019 1 1.0972 2.9349
2018 1 1.9727 2.6018
2017 1 1.1834 1.7459
2016 1 0.4048 1.354
2015 1 0.2 0.5814
2014 1 1.081 1.081
2013 1 1.2709 1.2709
2012 1 1.02 1.02
2011 1 2.3 2.3
2010 1 0.06 0.06
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.6 0.6
2007 1 1.36 1.36
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.99 0.99
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Foreslå endring til nivå 2, som i DK. Journal har veldig sammenlignbare resultater som e.g. nivå 2 tidskrift Aquatic Toxicology, ift sitering (1.449 mot 1.23 i Aq Tox), IF (3.97 mot 3.88 i Aq Tox).
Takk for godt innspill. Fagkomiteen har diskutert forslaget og har gleden av å meddele at vi støtter forslaget. Endelig avgjørelse tas av Det nasjonale publiseringsutvalget. Mvh Hedvig Nordeng, Ketil Hylland, Ane Gedde-Dahl, Trond V Hansen, Gøril Flaten (fagkomiteen for Farmasi, Farmakologi og Toksikologi)
Takk for godt innspill. Fagkomiteen har diskutert forslaget og har gleden av å meddele at vi støtter forslaget. Endelig avgjørelse tas av Det nasjonale publiseringsutvalget. Mvh Hedvig Nordeng, Ketil Hylland, Ane Gedde-Dahl, Trond V Hansen (fagkomiteen for Farmasi, Farmakologi og Toksikologi)

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.