NO EN Logg inn

Frontiers in International Relations (FIR)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Frontiers in International Relations (FIR)

p-ISSN:

2662-9429         Periode: [2020 .. ]

e-ISSN:

2662-9437         Periode: [2020 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sveits

URL:

https://www.springer.com/series/16555

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1032105

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-08
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.5 2.9192
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.