NO EN Logg inn

Nano-Micro Letters (NML)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Nano-Micro Letters (NML)

p-ISSN:

2311-6706         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

2150-5551         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Hongkong
USA

URL:

https://www.springer.com/journal/40820

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1031658

NPI Fagfelt:

Generell teknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-07
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.2 0.5814
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.