NO EN Logg inn

Dermatology and Therapy

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Dermatology and Therapy

p-ISSN:

2193-8210         Periode: [2011 .. ]

e-ISSN:

2190-9172         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
Tyskland

URL:

https://link.springer.com/journal/13555

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1031425

NPI Fagfelt:

Dermatologi og venerologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.25 0.7506
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.