NO EN Logg inn

Proceedings of the LFG-conference

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Proceedings of the LFG-conference

e-ISSN:

1098-6782         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://cslipublications.stanford.edu/LFG/

Forlag:

CSLI Publications

ITAR-kode:

1007272

NPI Fagfelt:

Lingvistikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-19
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.0 2.0
2019 1 0.3333 0.7506
2018 1 1.5 1.9192
2017 1 2.0 2.0
2016 1 1.5 1.9192
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.0 1.0
2013 1 2.0 2.0
2012 1 3.0 3.0
2011 1 2.0 2.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 2.0 2.0
2008 1 2.0 2.0
2007 1 1.0 0.17
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.