NO EN Logg inn

Oncoimmunology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Oncoimmunology

p-ISSN:

2162-4011         Periode: [2012 .. ]

e-ISSN:

2162-402X         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/koni20/current

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1022396

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.1481 0.7842
2019 1 0.477 1.5095
2018 1 0.7159 1.7942
2017 1 2.013 4.3962
2016 1 1.2756 3.5854
2015 1 0.4 0.8667
2014 1 1.0 1.0
2013 1 1.2476 1.2476
2012 1 0.6 0.6
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.