NO EN Logg inn

IEEE International Fuzzy Systems conference proceedings

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE International Fuzzy Systems conference proceedings

p-ISSN:

1098-7584         Periode: [1999 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Forlag:

IEEE conference proceedings

ITAR-kode:

1025492

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-25
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.3667 1.1121
2019 1 0.3333 0.7506
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.1667 1.5307
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.