NO EN Logg inn

Electronic Components and Technology Conference (ECTC)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Electronic Components and Technology Conference (ECTC)

p-ISSN:

0569-5503         Periode: [1955 .. ]

e-ISSN:

2377-5726         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/100024[..]

Forlag:

IEEE conference proceedings

ITAR-kode:

1003537

NPI Fagfelt:

Elektronikk og kybernetikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-20
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2013 1 2.1667 2.1667
2012 1 0.17 0.17
2011 1 0.5 0.5
2009 1 0.25 0.25
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.