NO EN Logg inn

Journal of Biomedical Materials Research (Nedlagt 2002, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Biomedical Materials Research

p-ISSN:

0021-9304         Periode: [1967 .. 2002]

e-ISSN:

1097-4636         Periode: [1967 .. 2002]

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.interscience.wiley.com/jpages/0021-[..]

Etterfølgere:

Journal of Biomedical Materials Research. Part A
Journal of Biomedical Materials Research. Part B - Applied biomaterials

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

9824

NPI Fagfelt:

Bioteknologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2008 2 0.25 0.75
2007 2 0.62 1.86
2006 2 1.5 4.5
2005 2 1.4 4.2
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.