NO EN Logg inn

IEEE transactions on information technology in biomedicine (Nedlagt 2012, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

IEEE transactions on information technology in biomedicine

p-ISSN:

1089-7771         Periode: [1997 .. 2012]

e-ISSN:

1558-0032         Periode: [1997 .. 2012]

Utgiverland:

USA

URL:

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp[..]

Etterfølgere:

IEEE journal of biomedical and health informatics

ITAR-kode:

9139

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.0 0.0
2009 2 0.2 0.6
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.