NO EN Logg inn

Assessment & Evaluation in Higher Education

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Assessment & Evaluation in Higher Education

p-ISSN:

0260-2938         Periode: [1981 .. ]

e-ISSN:

1469-297X         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/0260293[..]

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

583

NPI Fagfelt:

Pedagogikk og utdanning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-08-03
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-02
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Kommentar

Nasjonalt fagråd for utdanningsvitenskap nominerte tidsskriftet Assessment in Education: Principles, Policy & Practice til nivå 2 i 2013, men oppga ved en feiltakelse feil ISSN nummer i forbindelse med nominering. Derfor ble tidsskriftet Assessment & Evaluation in Higher Education ved en feiltakelse plassert på nivå 2 fra og med 2015. Det nasjonale publiseringsutvalget har derfor besluttet at tidsskriftet Assessment & Evaluation in Higher Education skal beholde nivå 2 status for publikasjoner i 2015, men at tidsskriftet blir tatt ned til nivå 1 fra og med 2016 publikasjoner.

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 2.0 7.1815
2019 1 1.3333 2.1166
2018 1 2.5 2.9192
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.3333 1.7506
2015 2 0.0 0.0
2014 1 0.5 0.5
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.33 0.33
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.5 0.5
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 1.0 1.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 2.5 2.5
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.