NO EN Logg inn

Public Management Review

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Public Management Review

p-ISSN:

1471-9037         Periode: [2001 .. ]

e-ISSN:

1471-9045         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/loi/rpxm20

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

5568

NPI Fagfelt:

Statsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-14
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 1 0.3611 1.2314
2019 1 4.2 5.8505
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.2 1.5307
2016 1 0.375 1.2314
2015 1 1.5 1.9192
2014 1 1.1667 1.1667
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 1 2.0 2.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 2.0 2.0
2008 1 0.33 0.33
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.5 0.5
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.