NO EN Logg inn

Journal of the Philosophy of Sport

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of the Philosophy of Sport

p-ISSN:

0094-8705         Periode: [1974 .. ]

e-ISSN:

1543-2939         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/rjps20/current

Forlag:

Routledge

Utgiver:

Routledge, Taylor & Francis

ITAR-kode:

11058

NPI Fagfelt:

Idrettsforskning
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-04
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-10
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 1.0 3.0
2019 2 3.0 9.0
2018 2 1.5 5.7577
2017 2 1.0 3.0
2016 2 1.0 3.0
2015 2 2.0 6.0
2014 2 2.25 6.75
2013 2 0.0 0.0
2012 2 1.0 3.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 2.0 6.0
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 1.0 3.0
2005 2 1.0 3.0
2004 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.