NO EN Logg inn

European Planning Studies

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Planning Studies

p-ISSN:

0965-4313         Periode: [1993 .. ]

e-ISSN:

1469-5944         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/ceps20/current

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

8473

NPI Fagfelt:

Geografi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.6667 3.8671
2019 1 7.7524 13.7457
2018 1 5.0833 7.5669
2017 1 8.2917 11.8266
2016 1 5.6667 7.0071
2015 1 2.5833 3.2274
2014 1 2.5 2.5
2013 1 6.5 6.5
2012 1 6.17 6.17
2011 2 2.83 8.49
2010 2 2.86 8.58
2009 2 3.0 9.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.25 0.75
2006 2 0.0 0.0
2005 2 1.0 3.0
2004 2 2.0 6.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.