NO EN Logg inn

Genocide and Mass Violence in the Age of Extremes

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Genocide and Mass Violence in the Age of Extremes

p-ISSN:

2626-6490         Periode: [2019 .. ]

e-ISSN:

2626-6504         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/serial/GMVAE-B/html

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1030938

NPI Fagfelt:

Historie
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-19
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-13
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.