NO EN Logg inn

Peace Economics, Peace Science and Public Policy

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Peace Economics, Peace Science and Public Policy

p-ISSN:

1079-2457         Periode: [1993 .. ]

e-ISSN:

1554-8597         Periode: [1993 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/peps

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1020652

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-17
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-17
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-03-25
De Gruyter-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.5 0.9192
2016 1 0.1667 0.5814
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.1667 0.1667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.25 0.25
2011 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.