NO EN Logg inn

Journal of Epidemiology and Global Health (JEGH)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Epidemiology and Global Health (JEGH)

p-ISSN:

2210-6006         Periode: [2011 .. ]

e-ISSN:

2210-6014         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.atlantis-press.com/journals/jegh

Forlag:

Atlantis Press

ITAR-kode:

1026394

NPI Fagfelt:

Sosialforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-10
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-01
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.8333 1.5922
2019 1 0.8 1.1628
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.