NO EN Logg inn

Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC) (Nedlagt 2012, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Advances in Intelligent and Soft Computing (AISC)

p-ISSN:

1867-5662         Periode: [2009 .. 2012]

e-ISSN:

1867-5670         Periode: [2009 .. 2012]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.springer.com/series/4240

Forgjengere:

Advances in Soft Computing

Etterfølgere:

Advances in Intelligent Systems and Computing

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1018181

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2012 1 0.17 0.17
2011 1 1.0 1.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.