NO EN Logg inn

Statistical Methods in Medical Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Statistical Methods in Medical Research

p-ISSN:

0962-2802         Periode: [1992 .. ]

e-ISSN:

1477-0334         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://smm.sagepub.com/

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

13247

NPI Fagfelt:

Samfunnsmedisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Sage-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forskningsstiftelsen Fafo
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
NIBIO
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
Riksrevisjonen
SINTEF AS
Statped
UiO : Universitetsbiblioteket
UiO : Universitetsbiblioteket (OUS-avtaler)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 1 0.75 0.8165
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.3333 0.7506
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.75 1.5692
2015 1 0.8333 1.8047
2014 1 1.2667 1.2667
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.25 0.25
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.75 0.75
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.25 0.25
2005 1 0.2 0.2
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Hei, jeg foreslå og liste tidskriftet også under fagfelt Matematikk og øker det til nivå 2. Her er begrunnelse i engelsk:

Working in biostatistics I believe that SMMR is regarded as one of the best journals together with for example Biostatistics and Statistics in Medicine, which both have level 2. The impact factor for SMMR is among the highest for statistical journals in the last years, and both Denmark and Finland classify it as level 2.
Jeg foreslår at Statistical Methods in Medical Research (SMMR) flyttes til nivå 2. SMMR publiserer både artikler med metodeutvikling og oppsummerende artikler. Det er mye sitert og har en høy impact factor sammenliknet med andre metodetidsskrift. SMMR er innflytelsesrikt og blant de mest attraktive tidsskriftene å publisere i for statistikere som jobber med medisinsk forskning. SMMR har hatt en flott fremgang i impact factor (IF) de siste årene, med en topp i 2015 (IF=4.634). Tallene for 2017: IF=2.284, ranking: 17/123 (Statistics & Probability). 5 year IF 3.199, ranking: 11/123 (Statistics & Probability).

SMMR er ledet av Brian Everitt, Professor Emeritus, King’s College, London, og har en imponerende liste av forskere i editorial board:
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/statistical-methods-medical-research#editorial-board

Forslaget støttes av: Professor Stian Lydersen (NTNU) og Professor Emeritus Petter Laake (UiO).

mvh
Morten Wang Fagerland, Seksjonsleder
Seksjon for biostatistikk og epidemiologi
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.