NO EN Logg inn

European Journal of Personality

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Journal of Personality

p-ISSN:

0890-2070         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1099-0984         Periode: [1987 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://journals.sagepub.com/home/erp

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

8449

NPI Fagfelt:

Psykologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.4 0.7506
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.5 0.5
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.83 0.83
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Jeg stiller meg spørrende til at Euroepan Journal of Personality (EJP) har "Vedtak nivå 1". Tidsskriftet har en sterk impact factor (IF: 5.838 og 5-year IF: 6.610) og rangering innen sin sjanger (rangert som nr. 5 av 65 i feltet "Psychology, Social" i Journal Citation Reports basert på impact factor: https://journals.sagepub.com/metrics/ERP). Tidsskriftet er dessuten tilknyttet ledende forskere innen personlighetsforskning som enten medredaktører eller konsulterende redaktører slik som John Soto, Manfred Scmitt, Janina Bühler og Robert R. McCrae. I tillegg har EJP en bred internasjonal forfatterkrets. European Journal of Personality har også et stort fokus på transparens i forskningen og krever at man i de fleste tilfeller må kunne tilgjengeliggjøre både data og syntax over alle utførte analyser. De praktiserer i hovedsak double blind review med tre konsulenter, men konsulentene kan, dersom de ønsker, oppgi egen identitet til forfatteren. Videre samarbeider tidsskriftet med Publons (https://publons.com/about/home/), slik at reviewere har mulighet til å registrere at de har utført konsultasjonsjobber for tidsskriftet. Et annet moment er at EJP praktiserer "streamlined review" der man kan sende inn tidligere review-kommentarer på manuskriptet som man har fått i andre tidsskrift man har sendt inn til tidligere, men fått publiseringsavslag på, slik at endringer forfatteren har gjort med manuskriptet, basert på tidligere review, kan tas med i ny publikasjonsvurdering og potensielt lette redaktørjobben og bruken av konsulenter noe. Tidsskriftet bruker heller ikke reviewere som forfatterne selv har foreslått. Alle disse aspektene er med på å gjøre European Journal of Personality til et meget sterkt vitenskapelig tidsskrift med bred faglig appell og fokus på tilgjengelig og transparent forskning: "European Journal of Personality publishes personality research in its broadest sense, including but not restricted to topics such as the structure, causes and consequences of individual differences, and short-term variability and developmental changes within individuals alongside their interactions with social and non-social experiences: https://journals.sagepub.com/aims-scope/ERP."

Jeg nominerer dermed dette European Journal of Personality til "Vedtak nivå 2".

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.