NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED)

e-ISSN:

2308-4359         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Internasjonal

URL:

http://www.thinkmind.org/index.php?view=instan[..]

Forlag:

International Academy, Research and Industry Association (IARIA)

ITAR-kode:

1025001

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.7917 2.6196
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 6.5833 8.2169
2015 1 0.375 1.3416
2014 1 0.625 0.625
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.