NO EN Logg inn

Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK)

p-ISSN:

1893-6563         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1894-7735         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge

URL:

http://ojs.bibsys.no/index.php/NISK/index

Forlag:

Tapir Akademisk Forlag

ITAR-kode:

1022767

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-06
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-26
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.5 1.7071
2019 1 0.9 1.7414
2018 1 4.5 4.9192
2017 1 2.0 2.4142
2016 1 7.1667 8.1018
2015 1 5.4167 5.8779
2014 1 5.5 5.5
2013 1 8.5 8.5
2012 1 8.55 8.55
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.