NO EN Logg inn

Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia

p-ISSN:

1501-6099         Periode: [1999 .. ]

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/vitark

Forlag:

Tapir Akademisk Forlag

ITAR-kode:

1006388

NPI Fagfelt:

Arkeologi og konservering
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-20
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 5.75 5.8165
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.5 0.9192
2015 1 6.0 6.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 11.0 11.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 10.0 10.0
2008 1 0.0 0.0
2007 0 0.0 0.0
2006 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.