NO EN Logg inn

International Journal of Education and Religion (Nedlagt 2003, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Education and Religion

p-ISSN:

1389-9791         Periode: [2000 .. 2003]

e-ISSN:

1570-0623         Periode: [2002 .. 2003]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.brill.com/

Etterfølgere:

Journal of empirical theology

Forlag:

Brill Academic Publishers

ITAR-kode:

4155

NPI Fagfelt:

Teologi og religionsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.