NO EN Logg inn

Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker

Internasjonal tittel:

Praxeology - A critical reflexive view on social practices

e-ISSN:

2535-6437         Periode: [2019 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Norge

URL:

https://boap.uib.no/index.php/praxeologi/index

Utgiver:

Forskningsgruppen Praxeologi

ITAR-kode:

1030624

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-31
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-26
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.