NO EN Logg inn

Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry (Nedlagt 1998, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in Chemistry

p-ISSN:

0923-0750         Periode: [1989 .. 1998]

e-ISSN:

2212-1765         Periode: [ .. 1998]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://www.springer.com/journal/10847

Etterfølgere:

Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry

Forlag:

Kluwer Academic Publishers

ITAR-kode:

10304

NPI Fagfelt:

Kjemi

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Ingen nivå-/publiseringshistorikk

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.