NO EN Logg inn

The Asia Pacific Journal of Anthropology (Nedlagt 1999, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

The Asia Pacific Journal of Anthropology

p-ISSN:

0314-9099         Periode: [1977 .. 1999]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Australia

URL:

http://rspas.anu.edu.au/anthropology/tapja/

Etterfølgere:

Asia Pacific Journal of Anthropology

Utgiver:

Australian National University

ITAR-kode:

2124

NPI Fagfelt:

Sosialantropologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.