NO EN Logg inn

Pharmacy World & Science (PWS) (Nedlagt 2010, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Pharmacy World & Science (PWS)

p-ISSN:

0928-1231         Periode: [1993 .. 2010]

e-ISSN:

1573-739X         Periode: [2002 .. 2010]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://link.springer.com/journal/11096;

Etterfølgere:

International Journal of Clinical Pharmacy

Forlag:

Wolters Kluwer

Utgiver:

Royal Dutch Association for Advancement of Pharmacy

ITAR-kode:

12247

NPI Fagfelt:

Farmasi, farmakologi og toksikologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 1.57 1.57
2009 1 0.25 0.25
2008 1 0.51 0.34
2007 1 0.66 0.66
2006 1 1.49 1.49
2005 1 0.33 0.33
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.