NO EN Logg inn

Journal of Diabetes Investigation

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Diabetes Investigation

p-ISSN:

2040-1116         Periode: [2010 .. ]

e-ISSN:

2040-1124         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Australia
Japan

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20401124

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

Asian Association for the Study of Diabetes

ITAR-kode:

1022866

NPI Fagfelt:

Endokrinologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-27
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-24
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.5 0.7071
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.6136 1.4339
2014 1 0.1667 0.1667
2013 1 0.3125 0.3125
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.