NO EN Logg inn

Physica Status Solidi. C, Current topics in solid state physics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Physica Status Solidi. C, Current topics in solid state physics

p-ISSN:

1610-1634         Periode: [2002 .. 2005]

e-ISSN:

1610-1642         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002[..]

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

1006306

NPI Fagfelt:

Fysikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

❌ Uregistrert forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-20
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 1.0833 1.9373
2016 1 2.1833 2.5305
2015 1 0.0476 0.4333
2014 1 0.0714 0.0714
2013 1 0.0 0.0
2012 1 3.0 3.0
2011 1 2.36 2.36
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 4.0 4.0
2007 1 0.2 0.2
2006 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.