NO EN Logg inn

Architectural Design

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Architectural Design

p-ISSN:

0003-8504         Periode: [1947 .. ]

e-ISSN:

1554-2769         Periode: [1971 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15542769

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

6821

NPI Fagfelt:

Arkitektur og design
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-29
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-25
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 2 0.0 0.0
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 12.6667 0.0
2014 2 0.25 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 3.5 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 3.0 0.0
2009 2 0.5 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.