NO EN Logg inn

Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter

p-ISSN:

0332-6217         Periode: [1922 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Norge

URL:

https://iskf.no/publikasjoner

Forlag:

Novus Forlag

ITAR-kode:

1018990

NPI Fagfelt:

Kulturvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.0 2.4142
2019 1 0.0 0.0
2018 1 9.0 21.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 7.0 11.0
2015 1 11.0 15.0
2014 1 3.0 3.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 1 21.0 25.0
2010 1 1.0 5.0
2009 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.