NO EN Logg inn

Tidsskrift for kulturforskning

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Tidsskrift for kulturforskning

p-ISSN:

1502-7473         Periode: [2002 .. ]

e-ISSN:

2387-6727         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

http://ojs.novus.no/index.php/TFK

Forlag:

Novus Forlag

ITAR-kode:

6017

NPI Fagfelt:

Kulturvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 5.0 5.0
2019 1 7.0 7.0
2018 1 6.0 6.4142
2017 1 8.0 8.0
2016 1 8.75 9.5
2015 1 10.0 10.0
2014 1 6.5 6.5
2013 1 3.0 3.0
2012 1 7.0 7.0
2011 1 7.5 7.5
2010 1 13.5 13.5
2009 1 3.0 3.0
2008 1 9.0 9.0
2007 1 9.5 9.5
2006 1 11.0 11.0
2005 1 9.0 9.0
2004 1 5.0 5.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.