NO EN Logg inn

NOA - Norsk som andrespråk

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

NOA - Norsk som andrespråk

p-ISSN:

0801-3284         Periode: [1985 .. ]

e-ISSN:

2387-6670         Periode: [2011 .. ]

Utgiverland:

Norge

URL:

http://ojs.novus.no/index.php/NOA

Forlag:

Novus Forlag

ITAR-kode:

1002515

NPI Fagfelt:

Nordisk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 6.5 7.3335
2019 1 5.0 5.8284
2018 1 6.7 7.1498
2017 1 7.0 7.4142
2016 1 3.0 3.0
2015 1 10.5 11.7477
2014 1 4.0 4.0
2013 1 5.5 5.5
2012 1 4.33 4.33
2011 1 7.0 7.0
2010 1 5.0 5.0
2009 1 5.99 5.99
2008 1 4.0 4.0
2007 1 6.0 6.0
2006 1 4.33 4.33
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.