NO EN Logg inn

Maal og Minne

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Maal og Minne

p-ISSN:

0024-855X         Periode: [1909 .. ]

e-ISSN:

1890-5455         Periode: [2006 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Norge

URL:

http://ojs.novus.no/index.php/MOM/index

Forlag:

Novus Forlag

ITAR-kode:

5159

NPI Fagfelt:

Nordisk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 7.0 24.3208
2019 2 8.0 24.0
2018 2 7.0 22.1815
2017 2 8.0 26.4853
2016 2 11.0 35.1213
2015 2 4.0 12.0
2014 2 7.0 21.0
2013 2 5.5 16.5
2012 2 6.33 18.99
2011 2 12.0 36.0
2010 2 7.5 22.5
2009 2 9.0 27.0
2008 2 7.333 21.999
2007 2 6.0 18.0
2006 2 5.0 15.0
2005 2 6.0 18.0
2004 1 7.0 7.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.