NO EN Login

JOM

Bibliographic Information

International Title:

JOM

p-ISSN:

1047-4838         Period: [1989 .. ]

e-ISSN:

1543-1851         Period: [1989 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United States

URL:

https://www.springer.com/journal/11837

Publishing House:

Springer

Publisher:

The Minerals, Metals & Materials Society

ITAR Code:

1275

NPI Scientific Field:

Materials Science and Engineering

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Springer Nature agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2021 1
2020 1 0.25 0.6949
2019 1 0.8333 1.3571
2018 1 0.3167 0.939
2017 1 0.75 1.5692
2016 1 0.7833 1.9093
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.25 1.25
2013 1 2.2167 2.2167
2012 1 1.67 1.67
2011 1 0.67 0.67
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.9 0.9
2008 1 0.2 0.2
2007 1 1.5 1.5
2006 1 0.5 0.5
2005 1 0.5 0.5
2004 1 0.0 0.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Hei!
Denne journalen burde vurderes som en nivå 2 tidsskrift. I løpet av de siste årene har de endret kriteriet ang. lengde og innhold i sine originale artikler (forskningsartikler), fra tidligere 4000 ord, der 250 ord skulle trekkes fra for hver figur, til at det nå er maksimalt 6000 ord, i tillegg til opp til 8 figurer/tabeller.
Dette er en endring som gjør tidsskriften mye mer aktuell for publisering innenfor feltet, og det er ikke lenger en tidsskrift man må slå bort fra seg fordi det er for begrensende lengde på artikler.
Videre er det blitt mer aktuelt på konferanser som organiseres av TMS (utgiver) at publikasjoner fra denne tidsskriften (og andre av TMS sine utgivelser), kan benyttes i stede for å skrive en artikkel til conference proceedings. Kravet er nå at innen mange tema enten en nylig publikasjon i TMS journal, ELLER skrive en conference proceeding, og da er denne meget aktuell å vurdere. Jeg har personlig deltatt på konferanser fra TMS med artikler fra deres andre journaler, men kunne ikke vurdere denne tidligere grunnet lengde-begrensningen.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.