NO EN Logg inn

Journal of Central South University of Technology (Nedlagt 2012, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Central South University of Technology

p-ISSN:

1005-9784         Periode: [1994 .. 2011]

e-ISSN:

1993-0666         Periode: [1994 .. 2012]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Kina

URL:

https://link.springer.com/journal/11771

Etterfølgere:

Journal of Central South University

Forlag:

Springer

Utgiver:

Central South University of Technology

ITAR-kode:

9870

NPI Fagfelt:

Generell teknologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.